Pomóżmy razem dzieciom Tybetu

The Bumo Foundation is a nonprofit charitable foundation that helps Tibetan children

O fundacji

O fundacji

Fundacja pod nazwą BUMO, ustanowiona została aktem notarialnym w kancelarii notarialnej notariusza Romana Czernikiewicza w Koszalinie, ul. Piłsudskiego 35, dnia 10 kwietnia 2018 r., nr Repertorium 59/2018, działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz statutu.   Fundacja ma osobowość prawną.   Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony. Siedzibą Fundacji jest miejscowość Nowe Bielice w gminie Biesiekierz,Więcej oO fundacji[…]

Nasz cel

Nasz cel

Celami Fundacji są: wspieranie działalności edukacyjnej i naukowej, skierowanej do dzieci z ubogich rodzin z Tybetu; wspieranie finansowe działalności charytatywnej na rzecz dzieci z ubogich rodzin w Tybecie; nauka, edukacja, oświata i wychowanie dzieci z Tybetu; poszerzanie świadomości społeczeństwa o potrzebach wsparcia mieszkańców Tybetu oraz promowanie kultury Tybetu.   Fundacja realizuje swoje cele poprzez: działalnośćWięcej oNasz cel[…]